Bilgin

TR

Öğrendikçe, ne kadar az bildiğini fark edersin;
Ne kadar az bilirsen, o kadar çok bildiğini zannedersin.

EN

The more you know, the more you realise how much you don’t know;
the less you know, the more you think you know.